Het vermeiden van fraude en bedrog

1. Werk met professionals

Werk alleen met makelaars of agenten die zijn geregistreerd bij het officiële college van vastgoedmakelaars (Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria).

Terwijl het beroep enkele jaren geleden in Spanje werd gedereguleerd en nu iedereen mag werken als makelaar zonder lid te zijn van het officiële orgaan, is het veiliger om samen te werken met die bedrijven en professionals die de goedkeuring hebben van het officiële college van makelaars.

2. Word een coöperatief lid

Wees goed op de hoogte van woningcorporaties (cooperativas de viviendas).

Elke persoon die een coöperatief gesponsord huis wil verwerven, kan coöperatief lid worden door de vereiste vergoedingen bij te dragen. Wanneer het aankoopplan klaar is, is het de coöperatie die verantwoordelijk is voor de bouw.

Dit elimineert ontwikkelingskosten, zodat de leden hun huis tegen een lagere prijs kunnen verkrijgen. Dit is echter niet zonder risico's, omdat sommige projecten in de loop van de tijd stil komen te liggen. Dit gebeurd vaak door een gebrek aan financiering of door obstakels die door de lokale overheid zijn vastgesteld.

Het is daarom raadzaam om goed geïnformeerd te zijn over het project, voordat u besluit om een coöperatieve woningcorporatie aan te gaan en het contract te ondertekenen.

3. Controleer de afwezigheid van schulden of pandrechten

Controleer of de woning vrij van schulden is.

In het geval van tweedehands woningen is het raadzaam om te controleren dat het pand geen openstaande schulden of pandrechten heeft. Hiervoor is het alleen nodig om een eenvoudige aantekening over het eigendom op te vragen bij het kadaster (Registro de la Propiedad). Deze procedure kan door iedereen in Spanje worden voltooid en kan gemakkelijk worden uitgevoerd door een makelaar, agent of beheerder.

4. Controleer wie het eigendom beheert

Controleer of de verkoper van het huis echt de eigenaar is.

Net als bij het bovenstaande kan de eenvoudige aantekening over het eigendom verkregen van het kadaster (Registro de la Propiedad) ook* verifiëren wie het eigendom werkelijk bezit*. Dit is een manier om fraude te voorkomen waarbij een persoon probeert een pand te verkopen dat niet van hem is.

5. Krijg meer informatie over het eigendom

Controleer of het onroerend goed geen deel uitmaakt van een door de gemeente goedgekeurd stedenbouwkundig plan.

Een andere omstandigheid die moet worden vermeden, is het kopen van een huis waarvan het land is geïntegreerd in een stedenbouwkundig plan dat al is goedgekeurd door de lokale overheid. Dit heeft gevolgen voor de bewoonbaarheid en/of de grootte van de woning. Om die reden is het raadzaam om een bezoek te brengen aan het plaatselijke bureau voor stadsplanning (Oficina de Información Urbanística) om vóór het kopen meer informatie over een woning te op vragen.

6. Raadpleeg het lokale kustbeheer

Controleer of het pand niet onderhevig is aan erfdienstbaarheden en geen deel uitmaakt van het maritieme terrestrische openbare domein (el dominio público marítimo terrestre [DPMT]).

Als vastgoed is onderworpen aan een erfdienstbaarheid voor de bescherming van de kusten, zullen er wettelijke beperkingen zijn waaraan de nieuwe eigenaar moet voldoen. Ze kunnen bijvoorbeeld geen nieuwe constructie op het land uitvoeren, of het volume, de hoogte of de buitenkant van de bestaande behuizing wijzigen.

Als een eigendom onderdeel is geworden van de DPMT, betekent dit dat de eigenaar niet langer in bezit is van het pand, en dat het eigendom is overgedragen aan de staat. Beide problemen kunnen worden vermeden door het lokale kustbeheer (Servicio Peri-férico de Costas) te raadplegen, die de lay-out van de DPMT en bijbehorende erfdienstbaarheden kan bevestigen.

Download onze gratis Spaans gids

Alles wat je moet weten om als buitenlander vastgoed te kopen in Spanje.