Het Spaanse Onderwijssysteem

Verplichte scholing

U bent op zoek naar uw droomhuis in Spanje. U ziet uzelf al genieten van het goede weer, de vrije tijd, de natuur of van het werken aan dat ene project dat u zo graag wilt doen onder een prachtige blauwe lucht naast de zee.

En opeens zegt u, “Ja, dat zou perfect zijn. Maar hoe zit het met mijn naar schoolgaande kinderen?”

Momenteel proberen de verschillende onderwijssystemen binnen de Europese Unie hun inspanningen zodanig te richten dat er minder onderlinge verschillen tussen landen zijn. Hun doel is om de cijfers van leerlingen zo veelzijdig mogelijk te laten zijn binnen de E.U.

De verplichte scholing duurt tien jaar en vindt plaats wanneer de leerling tussen de zes en zestien jaar oud is. Daarna heeft de leerling de wettelijke leeftijd bereikt om deel te nemen aan de arbeidsmarkt in Spanje.

Deze tien jaar zijn verdeeld in verplichte basisschool en verplichte middelbare school. Elk kind, ongeacht zijn nationaliteit, heeft toegang tot openbaar onderwijs. Het proces voor het verkrijgen van een plaats in een openbare school varieert per autonome gemeenschap.

Over het algemeen is de volgende documentatie vereist:

 • Origineel en kopieën van de nationale identiteitskaart (DNI), paspoort of een gelijkwaardig document van de moeder, vader of wettelijke voogden van de leerling

 • Een censuscertificaat (Certificado de empadronamiento) voor het gezin op het familie adres.

 • Als de leerling vanaf een werkadres naar school gaat, moet een document worden geleverd dat de arbeidsrelatie en het adres van de werkinstelling voldoende accrediteert bij een van de ouders of wettelijke voogden van de leerling.

 • Origineel en fotokopie van het familieboek (Libro de Familia), paspoort of een gelijkwaardig document dat de afkomst en de geboortedatum van de leerling kan aantonen.

 • Als de leerling uit het Spaanse onderwijssysteem komt, wordt een document aangevraagd dat de laatste onderwijsinstelling en de cursus waar de leerling was ingeschreven accrediteert. Als de leerling nooit deel heeft uitgemaakt van het Spaanse onderwijssysteem, wordt hij/zij ingeschreven op basis van leeftijd.

Openbaar onderwijs

 • Openbaar onderwijs is gratis voor alle leerlingen die naar school gaan in Spanje. Echter, ouders moeten wel kosten betalen voor de materialen, boeken, uniformen, en andere schoolspullen.

 • Buitenlandse leerlingen worden geaccepteerd. Als ze de Spaanse taal nog niet beheersen, krijgen ze tijdens de schoolperiode een ondersteuningscoach aangewezen.

 • Buitenschoolse activiteiten worden aangeboden tegen zeer gereduceerde tarieven.

 • Primair onderwijs is van toepassing op kinderen van zes tot twaalf jaar.

 • Het tweede onderdeel van de leerplicht is voortgezet onderwijs. Dit bestaat uit vier jaar verdeeld in twee fases, die duren tot de leerling zestien jaar oud is. Na het afronden van hun studie krijgen leerlingen een exit-certificaat (Certificado de Salida) waarmee ze kunnen doorstuderen op de middelbare school (Bachillerato) of doorgaan naar een professioneel beroepsopleidingscentrum.
 • Als de leerling ervoor kiest om op de middelbare school (Bachillerato) te gaan studeren, krijgt hij gedurende twee jaar een gespecialiseerde opleiding. De leerling kiest of hij kunst, gezondheidswetenschappen, sociale wetenschappen, technologische wetenschappen of menswetenschappen wil studeren. Als dit lukt, haalt de leerling zijn middelbare schoolcertificaat (Certificado de Bachiller) en is hij voorbereid op een examen dat hem zal toelaten tot de universiteit.

Download onze gratis Spaans gids

Alles wat je moet weten om als buitenlander vastgoed te kopen in Spanje.

Particulier onderwijs

Sommige Spaanse en buitenlandse ouders willen liever dat hun kinderen particulier onderwijs krijgen, ook al volgen particuliere scholen hetzelfde curriculum als de openbare scholen.

Deze voorliefde voor particulier onderwijs komt soms voort uit het feit dat scholen een religieuze traditie hebben die meer overeenkomt met het geloof van de ouders. Houd er rekening mee dat het openbaar onderwijs in Spanje seculier is. Het kan ook zijn dat ouders zoeken naar tweetalig onderwijs, hoewel dit ook steeds vaker voorkomt in het openbaar onderwijs.

Ze geven wellicht de voorkeur aan een instelling dat een onderwijssysteem volgt dat meer overeenkomt met die van hun land van herkomst.

Om die reden vinden we in Spanje Franse lycées, Engelse scholen, Duitse scholen of scholen van andere nationaliteiten, afhankelijk van de verschillende gemeenschappen die in een gebied wonen.

Ten slotte zijn er nog anderen die de voorkeur geven aan particulier onderwijs vanwege het aanzien, de bekendheid of de goede reputatie die bepaalde particuliere instellingen hebben.

Hier zijn enkele feiten om in gedachten te houden:

 • De gemiddelde kosten van particulier onderwijs bedragen € 500 per leerling per maand, afhankelijk van de stad, het in het buitenland geaccrediteerde onderwijssysteem, het aanzien en het aantal gezinsleden dat bij dezelfde instelling studeert.

 • De buitenschoolse activiteiten zijn gevarieerder dan in het openbare systeem: tennis, theater, koken, zwemmen, etc. worden aangeboden met meer geavanceerde voorzieningen, apparatuur en leermiddelen.

 • De particuliere optie zou het meest geschikt kunnen zijn voor leerlingen die hun hoger onderwijs buiten Spanje willen volgen, aangezien veel van deze tweetalige instellingen de vereiste certificaten aanbieden om dit te doen. In sommige gevallen zullen buitenlandse leerlingen een voorbereidingscursus moeten volgen als de buitenlandse universiteit dat eist.

Een Plaats in een Particuliere School Reserveren

Scholen hebben elk hun eigen criteria voor het accepteren of weigeren van leerlingen, maar over het algemeen zijn ze meestal als volgt:

 • Ouderlijk interview.

 • Beoordeling van het academisch dossier van de leerling.

 • Niveautest voor de niet-Spaanse taal die in de instelling wordt onderwezen.

 • Een aanbetaling die, afhankelijk van de instelling, wordt terugbetaald of niet.

 • Documentatie volgens wat elke instelling geschikt acht.

 • Of er al andere broers of zussen studeren aan de instelling, of dat de ouders voormalige leerling zijn.

 • Brieven van aanbevelingen of algemene referenties.

 • Het wordt aanbevolen dat leerlingen maanden tot een jaar of langer van tevoren een aanvraag indienen.

Tussen de openbare scholen (seculier en door de overheid gefinancierd), charter cholen (particulier maar gesubsidieerd door de overheid) en particuliere scholen (exclusief gefinancierd door de ouders), biedt Spanje een grote verscheidenheid aan onderwijsinstellingen die kunnen voldoen aan alle behoeften en budgetten.