Belastingen op huurinkomsten en woningverkoop in Spanje, 2019

Reguliere belastingen op vastgoed en huurinkomsten

De IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) is een lokale belasting, vastgesteld door en betaald aan het Ayuntamiento (gemeentehuis) van uw gemeente. Het is gebaseerd op de kadastrale waarde in plaats van de marktwaarde van het vastgoed en varieert tussen 0,4% en 1,1% van die waarde. Een toeslag van maximaal 50% kan worden opgelegd aan leegstaande eigendommen. Als er geen kadastrale waarde bekend is, wordt 50% van de commerciële waarde als uitgangspunt genomen. Dit is de belangrijkste belasting die lokale diensten financiert.

U kunt ook onderworpen zijn aan de Impuesto sobre el Patrimonio, of vermogensbelasting, als u vastgoed bezit met een netto-waarde van meer dan EUR 700.000 (dat wil zeggen, de prijs van uw eigendom zonder eventuele hypotheek of andere financiering), zelfs als u geen inwoner bent van Spanje. Hiervoor wordt tussen de 0,2% en 2,5% in rekening gebracht. Het is afgeschaft, opnieuw ingevoerd en er is nogal wat geknoeid, dus houd goed in de gaten wat ermee gebeurt!

Dan is er nog de IRNR of inkomstenbelasting voor niet-inwoners (Impuesto de las Renta de No Residentes). Als u uw woning verhuurt, betaalt u belasting over de huurinkomsten. Als u verhuurd aan een Spaans bedrijf, rekent het bedrijf belasting over de bron en betaalt het aan de belastingdienst. Eerst wordt een procent van de kadastrale waarde van het vastgoed genomen, wat overeenkomt met 1,1%. Hierdoor wordt bijvoorbeeld EUR 1.100 van het vastgoed gewaardeerd op EUR 100.000. En de IRNR zal over dit bedrag worden belast met 19% (inwoners van de EU en EFTA) of 24% (alle anderen).

Als u EU-of EFTA-inwoner bent, betaalt u dus:

EUR 1,100 * 19% = EUR 209

en als u uit een ander land komt, betaalt u:

EUR 1,100 * 24% = EUR 264

Download onze gratis Spaans gids

Alles wat je moet weten om als buitenlander vastgoed te kopen in Spanje.

In gevallen waarin de kadastrale waarde niet bekend is, wordt een van de opties overwogen - aanschaffingswaarde of waarde bepaald door de Treasury. De berekening is gebaseerd op 50% van een van de bovenstaande waarden (er is gekozen voor de hoogste). 19% en 24% worden vervolgens naar behoren toegepast.

Belasting die betaald is in Spanje kan worden teruggevorderd op uw belastingaanslag in het land waar u woont, als het een overeenkomst ter voorkoming van dubbele belasting heeft. U bent de belastingbetaling in het volgend jaar verschuldigd, dit betekent dat u uw belastingen voor 2018 kunt betalen tot 31 december 2019.

Maar zelfs als u uw woning niet verhuurt, moet u nog steeds inkomstenbelasting betalen. Dat lijkt heel raar, maar de redenering gaat als volgt; als u een woning bezit exclusief voor uw residentieel gebruik en u verhuurt het niet, dan is het een bron van waarde - u haalt er een voordeel uit. Dat is vergelijkbaar met het halen van een voordeel van een bankrekening, in de vorm van rente. Uw voordeel wordt dus belast volgens een berekening die is vastgelegd in het belastingreglement.

De belasting wordt berekend op 2% van de kadastrale waarde van het vastgoed (1,1% als het een 'nieuwe' waarde is, d.w.z. na 1994), en daarover wordt belasting betaald van 19% voor EU- en EFTA-inwoners en 24% voor alle anderen. Dat wil zeggen, als uw eigendom EUR 500.000 waard is, wordt u geacht een voordeel van 500.000 x 2% of EUR 10.000 te hebben ontvangen, en betaalt u ofwel 19% van 24% daarvan (EUR 1.900 of EUR 2.400).

Belastingen bij verkoop

Wanneer een eigendom wordt overgedragen, is het de koper die de overdrachtsbelasting betaalt. Maar de verkoper heeft ook een belastingplicht, als de verkoop winst oplevert.

Vermogenswinstbelasting wordt geheven over alle winsten gemaakt bij de verkoop van een eigendom; dat wil zeggen, de opbrengsten, zonder de kosten van aan- en verkoop, en zonder eventuele grote investeringen in het verbeteren van het vastgoed. (Een nieuw zwembad plaatsen of een oud landhuis volledig verbouwen, telt wel - een likje verf om de zoveel jaar niet, en u heeft bonnetjes nodig.)

Deze belasting is 19% voor niet-inwoners. Inwoners betalen een gevarieerd tarief, hoewel 65-plussers die langer dan drie jaar in een tehuis wonen zijn vrijgesteld, evenals mensen die verkopen om redenen zoals invaliditeit of sterfgevallen. Bovendien zal iedereen die zijn hoofdverblijf verkoopt voor vrijstelling in aanmerking komen voor het deel van de winst dat wordt herbelegd in een andere hoofdverblijfplaats. (Het kan de moeite waard zijn om een paar jaar naar Spanje te verhuizen voordat u gaat verkopen!)

Er wordt nog een andere belasting over de verkoop geheven, en dit is een heel vreemde. Het is er ook een waarvan de grondwettelijkheid onder vuur is komen te liggen en die misschien zal gaan verdwijnen. Het is de Plusvalia Municipal. Dit wordt vastgelegd door de Ayuntamiento en weerspiegelt de theoretische toename van de kadastrale waarde van een huis in de periode dat het in bezit was; het kan niet meer zijn dan 30% van de waardestijging. Vanwege de manier waarop het wordt berekend, kan er een toename van de kadastrale waarde zijn, zelfs voor een vastgoed dat met een groot verlies wordt verkocht. Er zijn meerdere rechtszaken tegen lokale overheden gespannen, waaronder een zaak in het Hooggerechtshof van Madrid, zodat verkopers die een verlies maakten op de verkoop van hun woning het recht hadden om de belasting terug te vorderen. Maar op dit moment moet u nog steeds betalen en het vervolgens terugvorderen - hoewel het er op lijkt dat daar verandering in zal komen.